O mnie

Pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w relacjach, mającymi problemy wychowawcze oraz z zaburzeniami odżywiania. Prowadzi także konsultacje i psychoterapię indywidualną z młodzieżą i osobami dorosłymi  doświadczającymi przemocy, znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, borykającymi się z zab. odżywiania. Pomagała także rodzinom zastępczym oraz prowadziła warsztaty dla dzieci i rodziców. Systematycznie podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach, a także uczestnictwo w regularnej superwizji.